AB ve Kalkınma Ajansı Projeleri

AB ve Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Hibe ve mali destek programları içinde yer alan projelerde; bireylere, KOBİ'lere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Yerel Yönetimlere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Sendikalara ve diğer kurum ve kuruluşlara; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel fon kaynaklarının tahsis ettikleri hibe, ihale ve kredilerle ilgili olarak; danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri verilmektedir.