Depo Operasyonları ve Optimizasyonu

Bir depo danışmanı olarak görevim müşterilerime depolama ve dağıtımın tüm alanlarında daha etkin operasyonlar ile yardımcı olmaktır.

Bu kapsamda verdiğim hizmet; işletmenin tümüyle stratejileri geliştirmeden başlayacak şekilde depo yerleşimini tasarımı, depo yönetim sisteminin seçilmesi ve kurulmasına kadar genişlemektedir. Birçok seçenekler arasında performansa dayalı ihtiyaçların geliştirilmesi, kalitatif ve kantitatif değerlendirme ve mukayeseler sizlere hızlı bir ROI oluşturarak maliyet tasarrufu sağlayan depo değerlendirmesinde ispatlanmaktadır.