Depolama

Bu eğitimde temel olarak; depo yönetiminin prensipleri, depo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, depo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar ve diğer konuları içerir.

Depo yönetiminin prensipleri, depo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, depo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, depo tipleri, depo yapısı, depo yeri seçimi ve depo faaliyetleri, depo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, depo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, depo yönetiminde karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla depo modellemesi üzerinde durulmaktadır. Bu eğitim ayrıca lojistik, depolama ve dağıtım sektöründeki yöneticiler tarafından aranan temel tedarik yönetimi becerisini geliştirir. Depolamanın rolü ve depolama stratejilerin lojistik stratejilerine nasıl denk düştüğü konularını kapsar. Eğitimin ana unsurları depolamanın işlevsel fonksiyonu, teknolojisi ve kontrolü olup hem ticari hem de ticari olmayan organizasyonlar için gerekli depolama yönetimi uygulamaların ana unsurlarının kavranış ve yetkinliğini de vermeyi amaçlar.