• Uluslararası Lojistik Yönetimi

  Uluslararası Lojistik Yönetimi

  Uluslararası lojistik yönetimi dersi lojistik organizasyonlar bazında yönetim ve organizasyonel metotlara odaklanmıştır.

  Devamı
 • Stratejik Yönetim

  Stratejik Yönetim

  Eğitimin hedefi organizasyonların stratejik olarak nasıl yönetileceği konusunda temelleri öğretmektir.

  Devamı
 • Lojistik Planlama ve Modelleme

  Lojistik Planlama ve Modelleme

  Lojistikte maliyet düşürme ve hizmet kalitesini artırma teknikleri bu derste işlenecektir.

  Devamı
 • Depolama ve Stok Yönetimi

  Depolama ve Stok Yönetimi

  Bu ders iki başlıklıdır. Depolama ile başlayan konularda; lojistik ile birlikte depolama ve dağıtım sektöründeki yöneticiler tarafından aranan temel tedarik yönetim becerisini geliştirir.

  Devamı
 • Üretim İşlemler Yönetimi

  Üretim İşlemler Yönetimi

  Bu ders,temel üretim ve operasyon faaliyetlerini bir işletmenin lojistik sistemindeki planlama ve tasarım fonksiyonlarının kantitatif uygulamalarını sunmaktadır.

  Devamı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

  Tedarik Zinciri Yönetimi

  Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel prensipleri konuları ve uygulamaları gözden geçirilir.

  Devamı
 • Lojistikte Operasyon Yönetimi

  Lojistikte Operasyon Yönetimi

  Bu dersin amacı öğrencilerin lojistik bir işletme içerisindeki operasyonların işlevlerini anlamalarını sağlamaktır.

  Devamı
 • Uluslararası Ticaret

  Uluslararası Ticaret

  Bu ders, rekabet prensiplerini, uluslararası düzeyde devam eden ekonomik faaliyet biçimlerini ve rekabette üstünlük kavramını tanıtır.

  Devamı
 • Denizcilik İşletmeleri ve Lojistiği

  Denizcilik İşletmeleri ve Lojistiği

  Bu ders güncel deniz işletmeciliği ve lojistik konularını içermektedir.

  Devamı
 • Denizcilik İngilizcesi

  Denizcilik İngilizcesi

  Denizcilik; uluslararası doğasından kaynaklanan ve standart uygulamaları gerektiren bir süreçler dizisidir.

  Devamı
 • Gemi Acenteliği

  Gemi Acenteliği

  Bu derste öğrencilerin, gemi acenteliği konusunda yetiştirilmeleri, acente, forwarder hesaplamaları ve brokerlik hizmet ve hesaplamaları konusunda bilgi almaları sağlanmaktadır.

  Devamı
 • TKY

  TKY

  Bu dersin amacı, öğrencilere dünya standartlarında lojistik uygulamaları yapan organizasyonlarda kullanılan kalite araç, teknik ve sistemlerin tanıtımını sağlamaktır.

  Devamı
 • Pazarlama Araştırmaları

  Pazarlama Araştırmaları

  Günümüzde yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır.

  Devamı
 • Lojistik Bilgi Sistemleri

  Lojistik Bilgi Sistemleri

  Bu derste öğrenciler lojistik sektöründe özellikle depolama ve teslim fonksiyonları ile ilgili olarak kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır.

  Devamı
 • Ulaştırma Yönetimi

  Ulaştırma Yönetimi

  Bu ders taşımacılık planlaması ile ilgili teknik işleyişi tanıtır. Taşımacılık planlaması sürecinin temelini oluşturan nicel işlemler konusunda teknik bilgi verir.

  Devamı
 • Ulaştırma Mevzuatı

  Ulaştırma Mevzuatı

  Taşıma mevzuatı dersinde uluslararası ticarette taşıma operasyonları esnasında ve uygulamada karşılaşılabilecek kavramlar tanıtılır.

  Devamı