Dr. Turhan Bilgili, BİOEM’nde (Ankara) NATO ve BİO Askeri Personeline Üç Ana Başlıkta Eğitim Verdi

Dr. Turhan Bilgili, 21 Mayıs 2015'de Ankara'da bulunan TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'nde (BİOEM); (i) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi, (ii) Entegre Lojistik Desteği ve (iii) Lojistik Raporlama – LogRep başlıklı üç konuda NATO ve BİO üyesi ülkelerin askeri personeline eğitim verdi. İlk konu olarak tedarik zincirinde risk ve esnekliğin sağlanmasında ileri analiz ve araştırmanın temellerine değinen Dr. Bilgili; Müşterek Kuvvet Komutanlığına tahsis edilen lojistik yeteneklerin optimizasyonunda operasyonların lojistik desteği ve sürdürülebilirliği için süreç ta