Dr. Turhan Bilgili, Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü’ne (Dubai) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için Danışmanlık Hizmeti Verdi

Dr. Turhan Bilgili, 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde Dubai’de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü’ne (ATC UAE) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için danışmanlık hizmeti verdi.

Dr. Turhan Bilgili, Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü’ne (Dubai) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için Danışmanlık Hizmeti Verdi

Dr. Turhan Bilgili, 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde Dubai'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü'ne (ATC UAE) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için danışmanlık hizmeti verdi. ATC UAE tarafından Jadarah Grubuna kontrat edilen projede, Dr. Bilgili; karayolu taşımacılığında tehlikeli madde sınıflarının kriterlerine göre mevcut düzenlemeler kapsamında eğitim ve gerekli kurs dokümanlarını geliştirdi. Ek olarak, karayolu ile tehlikeli maddelerin taşımacılığının gerektirdiği kadarıyla mekanizmaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak yerel ve federal anlaşma ve düzenlemeleri yönlendirdi. 

Bu bakış açısından, Dr. Bilgili, ADR'ye uyumlu olacak şekilde; tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, onayı, test edilmesi ve paketlerinin sertifikasyonu, tehlikeli madde taşıyan tanker ve araçlar ile sürücülerin mevzuata göre eğitimi ve sertifikasyonu içeren ve ilgili birim ve otoriterlerin de yer aldığı çağdaş ve kapsamlı bir program hazırladı.

Dr. Turhan Bilgili, Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü’ne (Dubai) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için Danışmanlık Hizmeti Verdi

Dr. Turhan Bilgili, Birleşik Arap Emirlikleri Otomobil ve Tur Kulübü’ne (Dubai) Ulusal Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Programı için Danışmanlık Hizmeti Verdi