Özgeçmiş

Özgeçmiş


Dr. Turhan BİLGİLİ (CMILT)

(E. Ulaştırma Yarbay)


Hedef

Yüksek tempolu, takım ruhuna dayalı birimlerde, tercihen lojistik sektöründe yer alan işletmelerin uluslararası ilişkilerinin organizasyonunda ve proje odaklı stratejik yönetiminde lider kadrolarda görev almak.

Deneyimler

1987–1994             Ulaştırma Okul Komutanlığı                Gaziemir, İZMİR

Takım Komutanlığı, Teşkilat Ar-Ge Subaylığı, Harekât-Teşkilat Öğretim Görevlisi

§  2 yıl süresince Takım Komutanı olarak bir atış ve bir bakım ödülü.

§  5 yıl süreyle ikiz görevli olarak icra ettiğim Teşkilat Ar-Ge Subaylığı’nda toplam 7 tamamlanmış proje ve dünya ordularının envanterinde mevcut ağır ulaştırma araçlarına dair bir kitap yayını.

§  ABD’de 6 ay süreli Ulaştırma Subay Temel Kursu’na (Fort Eustis/Newport News/ Virginia) katılım, "Alay Nişanı" ile başarı ve onur derecesi.

§  TSK’nin çeşitli kadrolarında görev yapacak yaklaşık 1500 subay, yedeksubay ve astsubayın eğitimi, %77’nin üzerinde başarı ortalaması.

§  Somali’de 6 ay süreli BM Barışı Destekleme Harekâtı’na (Mogadishu)  Ulaştırma ve İkmal Subayı olarak katılım, Norveç timi ile havaalanı operasyonlarını sürdürme ve "UNOSOM II Madalyası" ile taltif.

 

1994–1998              2nci Or.Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığı                DİYARBAKIR

2nci Ulş. Ağır Oto Bölük Komutanlığı, Ulş. Ağır Tb. Kh. ve Kh. Bl. Komutanlığı

§  3 yıl süreyle Ulş. Ağır Oto Bl. K. olarak 40-50 ağır araçtan oluşan bir filo ile operasyonel taşıma görevlerinin icrası.

§  1 yıl süreyle Ulş. Ağır Oto Tb. Kh. ve Kh. Bl. K. olarak 200 personel ve 100 adet ağır ulaştırma aracından oluşan birlik karargâhının yönetimi.

 

1998–1999  NATO Gd.Avr.Müş.K.lığı Kh.Gr.K.lığı           Şirinyer, İZMİR

Ulaştırma Şube Müdürlüğü

§  NATO’da çokuluslu bir organizasyona ait 150 personel ile çeşitli tipteki 100 araçtan oluşan bir filonun uluslararası sahada (cari görevlerde olduğu kadar tatbikatlarda da) yönetimi.

 

1999– 2002       NATO Gd.Avr.Müş.K.lığı Loj.Bşk.lığı       Şirinyer, İZMİR

Lojistik Plan Subaylığı

§  Müşterek seviyede icra edilen 6 tatbikata lojistik plan subayı olarak katılım. Sırasıyla;

§  01–20 Ekim 1998 tarihlerinde Dynamic Mix 98 Tatbikatı, İskenderun, Türkiye,

§  29 Kasım­–05 Aralık 1999 tarihlerinde Cooperative Determination 99 Tatbikatı, Bükreş, Romanya,

§  28 Şubat–10 Mart 2000 tarihlerinde Disciplined Warrior 2000 Tatbikatı, İzmir, Türkiye,

§  20 Mayıs–05 Haziran 2000 tarihlerinde Dynamic Mix 2000 Tatbikatı, Larissa, Yunanistan,

§  01–19 Ekim 2001 tarihlerinde Adventure Exchange 01 Tatbikatı, Çorlu, Türkiye,

§  05–16 Kasım 2001 tarihlerinde Cooperative Determination 01 Tatbikatı, Bakü, Azerbaycan.

§  KFOR 4 dönemine ait birliklerin intikal ve geri dönüş planlarını hazırlama. Kosova’da 6 ay süreli NATO Barışı Destekleme Harekâtı’na (Priştina) katılım ve KFOR 4 dönemine ait lojistik raporlaşmayı yönetme ve "KFOR Madalyası" ile taltif.

§  Lojistik amaçlı çeşitli seminerler ile 5 konferansa/toplantıya konuşmacı olarak katılım. Sırasıyla;

§  12–14 Ekim 1999’da İzmir, Türkiye’de icra edilen Güney Vizyon Konferansı,

§  28–30 Haziran 2000’de Budapeşte, Macaristan’da icra edilen Güney Bölge Lojistik Konferansı 2000,

§  27–28 Eylül 2000’de Brunssum, Hollanda’da icra edilen ACE Standardizasyon Konferansı,

§  15–16 Mart 2001’de Madrid, İspanya’da LOGREP Çalışma Grubu Çalıştayı,

§  14–15 Ocak 2002’de Napoli, İtalya’da İhtimalat Planı Çalışma Grubu Konferansı.

§  19–30 Mart 2001’de NATO/PfP Lojistik Kursu’nu bitirme.

§  03–10 Şubat 2002’de Gd.Avr.Müt.K.lığı Denetleme Timine katılarak 2’nci Romen P.Tb.nun (Bükreş/Romanya) sertifikasyonuna ilişkin inceleme ve denetlemesini yapmak.

§  15 Mart – 15 Eylül 2002 tarihlerinde, NAMSA Güneydoğu Operasyon Merkezi – SOC  (Taranto/İtalya) olarak bilinen deposunun yeniden organizasyonunda görevlendirilen proje ekibinde yer almak; İtalya’nın güneyindeki bu stratejik lokasyon Akdeniz, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içeren harekât alanında rol alan ülkeler için önemli maliyet kazanımları sağlayan bir merkezdir (SOC; Taranto’nun iç liman olarak bilinen kısmında yer alan karayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantıları bulunan 11,000 m² kapalı alan depolama ve 65,000 m² açık sahası olan bir depodur).

§  12 Mart 2002’de Harp Akademileri Komutanlığı (İstanbul)’nda ADAMS – Müttefik Yığınaklanma ve İntikal Sistemi konulu ders vermek.

 

 

2002 – 2003  Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.Ulş.Okl.Öğrt.Bşk.lığı    Gaziemir, İZMİR

Loj. ve Ulş.Ynt.Krl. Öğrt. Gör.

§  NATO Lojistiği’nin ADAMS, ACROSS ve LOGREP adıyla bilinen yazılımları ile lojistik yönetim derslerini yönetmek.

§  Mart 2003 – Mayıs 2003 tarihlerinde Irak Harekâtı kapsamında Türkiye ile üçüncü ülkelerin kara, deniz ve hava ulaştırma faaliyetlerini müşterek ulaştırma koordinasyon merkezi amiri olarak yönetmek.

§  19 Nisan 2003’de İstanbul Kültür Üniversitesi’nde "Lanchester Stratejisi ve KFG İle İlişkisi" konulu bildiri sunumu.

§  Bu dönemde 172 subay ve astsubayın lojistik yönetimi ile diğer alt başlıkları taşıyan konularda eğitimine katkı sağlamak.

 

2003 – 2004 Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.Loj.Ynt.Okl.Öğrt.Bşk.lığı    Gaziemir, İZMİR

NATO Lojistiği Kurul Başkanı

§  Lojistik Yönetim Okulunda NATO Lojistiği’ne ilişkin yazılımlar ile lojistik derslerini yönetmek.

§  13–15 Ekim 2003 tarihlerinde SHAPE (Mons/Belçika)’de yapılan Ulaştırma ve İntikal Forumu’na katılım.

§  02–18 Kasım 2003 tarihlerinde Allied Action Tatbikatı (İstanbul/Türkiye)’na NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) Subayı olarak katılım.

§  13 Mayıs 2004’de Barış için Ortaklık (BİO) Eğitim Merkezinde (Kirazlıdere / ANKARA) 26 NATO ve BİO ülkesinden katılan 53 subaya Lojistik Raporlama eğitimi ve uygulamalı çalışmasında konuşmacı /öğretmen olarak katılım. 

§  06–19 Haziran 2004 tarihlerinde Eurasian Star Tatbikatı (İstanbul/Türkiye)’na Ulaştırma ve İntikal Plan Subayı olarak katılım.

§  01 Temmuz 2004’te Uluslararası Deniz Ekonomistleri Birliği (IAME) Konferansı’nda "Hız Yönetimi" konulu bildiri sunumu.

§  Bu dönemde 104 subay ve astsubayın NATO’da lojistik yönetimi ile diğer alt başlıkları taşıyan konularda eğitimine katkı sağlamak.

§  K.K. Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Loj.Ynt.Okl.nda Haziran 2004’te "Soldier Supporting Soldiers – Askerleri Destekleyen Asker" adlı kitabın tercümesi ve millileştirilmesi suretiyle eşyazar olarak yayınlanması.

 

2004 – 2005 Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.Okl.Öğrt.Bşk.lığı    Gaziemir, İZMİR

Loj. ve Ulş.Ynt.Krl. Öğrt. Gör.

§  Ulaştırma bilgi sistemlerine ilişkin yazılımlar ile lojistik yönetimi derslerini yönetmek.

§  02 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Lojistik Kongresi’nde (ILC-04) "İşletmelerin Kullandıkları Teknolojide Son Nokta: Bilgi Yönetimi mi, Bilgi Birikimi Yönetimi mi?" başlıklı bildiri sunumu.

§  14–18 Mart 2005 tarihlerinde SHAPE (Mons/Belçika) güdümlü icra edilen bilgisayar destekli STEADFAST MOVE-05 Ulaştırma ve İntikal Tatbikatı’nı eş başkan olarak yürütme.

§  28 Mart–29 Nisan 2005 tarihlerinde Eğitim Doktrin Komutanlığı’ndaki Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Kursu’na (Türkocağı/ANKARA) olarak katılım.

§  09–13 Mayıs 2005’de Barış İçin Ortaklık (BİO) Eğitim Merkezinde (Kirazlıdere/ ANKARA) 26 NATO ve BİO ülkesinden katılan 38 subaya Lojistik Raporlama eğitimi ve uygulamalı çalışmasına konuşmacı/öğretmen olarak katılım. 

§  Bu dönemde 188 subay ve astsubaya lojistik yönetimi, ulaştırma yönetimi, depo ve envanter yönetimi ile NATO LBS başlıklı konularda ders vermek.

 

2005 – 2006 Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.Okl.Öğrt.Bşk.lığı    Gaziemir, İZMİR

Loj. ve Ulş.Ynt.Krl.Bşk.V.

§  12–16 Eylül 2005 tarihlerinde 53 ncü NATO Standardizasyon Ajansı Ulaştırma ve İntikal Paneli’ne ev sahibi desteği sağlama.

§  27–29 Eylül 2005 tarihlerinde NATO Mukabele Kuvveti 7’ye Katkı Sağlayan Ülkeler Lojistik Fonksiyonel Saha Veritabanı Oluşturma Tatbikatı’na lojistik ve ev sahibi desteği sağlama.

§  17–18 Ocak 2006 tarihlerinde NATO Mukabele Kuvveti 7 Son Lojistik Planlama Konferansı’na idari, lojistik ve ev sahibi desteği sağlama.

§  01–05 Mayıs 2006’da Barış İçin Ortaklık (BİO) Eğitim Merkezinde (Kirazlıdere/ ANKARA) 37 NATO ve BİO ülkesi katılımcısı subaya Lojistik Raporlama eğitimi ve uygulamalı çalışmasında konuşmacı/öğretmen olarak katılım. 

§  08–12 Mayıs 2006 tarihlerinde SHAPE (Mons/Belçika) güdümlü icra edilen bilgisayar destekli STEADFAST MOVE-06 Ulaştırma ve İntikal Tatbikatı’na idari, lojistik ve ev sahibi desteğini yönetim subayı olarak sağlama.

§  KHO Savunma Bilimleri Dergisinin Mayıs 2006, Cilt 5, 1 No.lu sayısında (hakemli) Lojistik Raporlaşma Komutana Bir Karar Desteği Sağlar mı? "Bilgi Teknolojileri Perspektifine Ait Bir Araştırma" başlıklı makale sunumu.

§  Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Fall 2005 – 2006 Vol. 7/8, sayısında "An Asymmetric Model to Win the Competition" başlıklı makalenin ortak yazarlı yayımı.

§  Bu dönemde 127 subay ve astsubaya lojistik yönetimi, ulaştırma yönetimi ile NATO’da kullanılan LBS başlıklı konularda ders vermek.

§  K.K. Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Ulş.Okl.K.lığında Nisan 2005’te "Lojistikte Yeni Yapılanmalar" ve Nisan 2006’da "Lojistikte Yönetim ve Bilgi Sistemleri" başlıklı iki semineri yönetmek.

§  "İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği" ile "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" başlıklarını taşıyan konferansları vermek.

 

2006 – 2008 Gnkur.Loj.Bşk.lığı Ulş.D.Bşk.lığı       Bakanlıklar, ANKARA

Ulş. Plan Ş.Md.

§  Türk birliklerinin Afganistan’a hava ve deniz yoluyla intikalini yönetme, planlama sürecinde ulaştırma şube müdürü olarak yer alma. Teknik Anlaşma dokümanının oluşmasına katkı sağlama.

§  14–15 Eylül 2006’da İstanbul’da icra edilen Çokuluslu Koordinasyon Merkezi – Avrupa toplantısına ev sahipliği ve katılım.

§      İsrail-Lübnan çatışması öncesi yerlerinden edilen insanların Türk Donanması ile tahliye ve insani yardım harekâtını yönetme.

§  26–27 Eylül 2006’da Lübnan’daki UNIFIL’e Türk birliğinin hazırlanma sürecine iştirak etme, BM BST’de belirtildiği şekilde Mutabakat Metni (MOU), Yardım Mektubu (LOA), kuvvet oluşturma ve intikal/geri dönüş süreçleri için BM 1 No.lu Binasındaki (New York) toplantılara katılım, Türk İstihkâm İnşaat Bölüğünün Lübnan’a intikalini yönetme.

§  Kara Kuvvetleri Dergisinin 5’inci Yıl, 17’nci sayısında "Çağdaş İpek Yolu: TRACECA"  başlıklı bir araştırmanın yayımı.

§  24–27 Ekim 2006 tarihlerinde Lizbon/Portekiz’de düzenlenen MC 336/2 Çalışma Grubu toplantısına ve müteakiben Ulaştırma ve İntikal Forumu-2006’ya katılım.

§  16–17 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara/Türkiye’de icra edilen Üçlü Savunma Planlama Sualnameleri 2006 Toplantısına eşbaşkanlık yapmak.

§  07–13 Aralık 2006 tarihlerinde Brüksel/Belçika’da düzenlenen ISAF Ulş. Koordinasyon Konferansı ve müteakiben MC 336/2 Çalışma Grubu toplantısına katılım.

§  17–18 Ocak 2007 tarihlerinde Belçika Müşterek Kuvvet Kh.nda (Brüksel/Belçika) icra edilen Avrupa Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Satıh Ulaştırma Koordinasyon Kısmı toplantısına katılım.

§     30–31 Ocak 2007 tarihlerinde Ottawa/Kanada’da düzenlenen, Avrupa Çokuluslu Koordinasyon Merkezi Yürütme Kurulu toplantısı (MCCE ITM) ve sonrasında 01 Şubat 2007 tarihinde Çokuluslu Deniz Taşıma Grubu Yönlendirme Kurulu (MSG SB) toplantısına katılım.

§   08–09 Şubat 2007 tarihlerinde Stratejik Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi’nde (İnonü Blv./ANKARA) Risk Yönetimi Kursuna katılım.

§  12–14 Şubat 2007 tarihlerinde NATO Kh.nda (Brüksel/Belçika) icra edilen Ulaştırma ve İntikal Grubu ve müteakiben MC 336/2 Çalışma Grubu toplantılarına katılım.

§  Afganistan’a birlik malzemelerinin stratejik hava ulaştırma uçaklarıyla taşınması için kurulan İhale Kurulunda uzman üye olarak yer almak.

§  02–04 Nisan 2007 tarihlerinde NATO Kh.nda (Brüksel/Belçika) ardı ardına icra edilen Stratejik Ulaştırma Geçici Çalışma Grubu ve müteakiben MC 336/2 Çalışma Grubu toplantılarına katılım.

§  Afgan Milli Ordusu için hibe edilen malzemelerin stratejik hava ulaştırması (3 adet AN-124 Antonov) ile Kabil’e sevkinin planlanması, bütçelenmesi, programlanması ve takibi.

§  25–26 Nisan 2007 tarihlerinde Danimarka Müşterek Kuvvet Kh.nda (Aarhus/ Danimarka) icra edilen Avrupa Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Satıh Ulaştırma Koordinasyon Kısmı toplantısına katılım.

§  30–31 Mayıs 2007’de Barış İçin Ortaklık (BİO) Eğitim Merkezinde (Kirazlıdere/ ANKARA) 27 NATO ve BİO ülkesi katılımcısı subaya NATO Lojistik Yönetim Sistemleri eğitimi ve uygulamalı çalışmasında konuşmacı/öğretmen olarak katılım.

§  04-15 Haziran 2007’de Barış İçin Ortaklık (BİO) Eğitim Merkezinde (Kirazlıdere/ ANKARA) 17 NATO ve BİO ülkesi katılımcısı subaya Kara Harekâtı Terminoloji Kursu’nda konuşmacı/öğretmen olarak katılım.

§  10–11 Eylül 2007 tarihlerinde NATO Kh.nda (Brüksel/Belçika) ardı ardına icra edilen Stratejik Ulaştırma Geçici Çalışma Grubu (Türkiye’nin Stratejik Taşımacılığı ve Koordinasyonu başlıklı brifing sunmuştur) ve 12–13 Eylül 2007 tarihlerinde Belçika Svn. Kh.nda NATO İntikal Kontrol Konsepti Çalışma Grubu toplantılarına katılım.

§  Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanacak olan "Stratejik Ulaştırma" konulu mutabakat metni görüşmelerine 24–29 Eylül 2007 tarihlerinde başkanlık etmek.

§  03–04 Ekim 2007 tarihlerinde Mons/Brüksel/Belçika’da düzenlenen Afganistan ISAF İntikal Koordinasyon Konferansına "ISAF Harekâtına Ulusal Katkılar" konusunda konuşmacı olarak katılım.

§  Geri ödeme kapsamında BM operasyonlarına katılan personelin rotasyon ve intikal bedellerinin geri ödenmesini (Ekim 2007 tarihi itibariyle yaklaşık 400.000 $) sağlamak.

§     20–23 Kasım 2007 tarihlerinde Floransa/İtalya’da düzenlenen, Avrupa Çokuluslu Koordinasyon Merkezi Yürütme Kurulu toplantısı (MCCE ITM) ve Çokuluslu Deniz Yönlendirme Kurulu (MSSC) toplantısına katılım.

 

2008 – 2008  PROTRANS Uluslararası Nak. ve Dış.Tic.Ltd.Şti.    Kadıköy, İSTANBUL

Gn.Md.Yrd.

§  Lojistik sektörde yer alan bir işletmede genel müdür yardımcısı olarak üst düzey yönetimde yer almak.

§  05-08 Mayıs 2008 tarihlerinde Lüksemburg’da NAMSA (NATO İkmal ve Bakım Ajansı)’ya başvurarak işletmenin akreditasyonunu sağlamak.

§  18-22 Mayıs 2008 tarihlerinde Kosova’da uluslararası bir taşıma ihalesine katılım.

§   ABD Hv.K.nin İncirlik-Aviano yüklemelerinin (Mayıs-Haziran 2008) operasyonel bazda kazanılması, sevk ve idaresi ile koordinasyonunda liderlik yapmak.

§  NATO’nun altyapı ve lojistik ikmal/destek ihalelerine katılan iki işletmeye danışmanlık yapmak.

2008 – 2009  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu                           Beykoz, İSTANBUL

Öğretim Görevlisi

§  19 Aralık 2008’de (YTÜ Lojistik Eğitim Kampı 2008) NATO Lojistiği konulu sunumda bulunmak.

§  08 Eylül 2008 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünde ve 01 Ekim 2008 tarinden itibaren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev alma.

§  06-07 Kasım 2008’te Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde "Yalın Üretim ve Hazırlık Zamanında Redüksiyon: Bir Metal Sanayi İşletmesinde Uygulamalı Çalışma" başlıklı araştırmanın eşyazarlı sunumu.

§  Lojistik ve Ulaştırma Enstitüsü (Londra/İngiltere) tarafından 28 Nisan 2009 tarihinden itibaren "Seçkin Üye" olarak unvanlandırılma.

§  30 Mayıs 2009 tarihinde EDEXCEL sertifikalı eğitimci olarak eğitimlerin tamamlanması.

§  06 Haziran 2009’da Kocaeli’nde icra edilen Gerçek Dünya Problemlerinde Dalga Boyu Uygulamaları 4’üncü Uluslararası Çalıştayı (IWW2009)’nda "Matris Çözümlemesiyle Lojistikte Hız Yönetimi" başlıklı araştırmanın sunumu ve yayınlanması (ISBN: 978-605-4158-12-6).

2009 – 2012  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu                           Beykoz, İSTANBUL

Lojistik Program Başkanı (Öğretim Üyesi)

§  01 Ağustos 2009’de Yrd.Doç.Dr. olarak Lojistik Program Başkanlığına atanmak.

§  18 Ağustos 2009’de LODER’in düzenlediği Lojistikte Yazılım Standartları ve Bilişim Sempozyumu’na katılım.

§  01 Eylül 2009 tarihinde BLMYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanma.

§  27 Eylül – 01 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da icra edilen 10’uncu Ulaştırma Şurasına Bakanlığın daveti üzerine katılım.

§  01–02 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da icra edilen Leonardo da Vinci Konferansına katılım.

§  10-11 Ekim 2009 tarihlerinde Sheraton (Maslak) İstanbul’da icra edilen Boğaziçi Konferanslarına "Lojistikte Hız Yönetimi" temalı sunum ile konuşmacı olarak katılım.

§  05-06 Kasım 2009’te Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde "Bir Tedarik Zincirinde Barkod ve RFID Sistemlerinin Performansını Karşılaştırmada AHP Modeli" başlıklı araştırmanın eşyazarlı sunumu.

§  01-05 Şubat 2010 tarihlerinde Hackney Community College (Londra) tarafından düzenlenen "EDEXCEL HND Programı Kalite Temini" eğitimine katılım.

§  31 Mayıs – 01 Haziran 2010 tarihlerinde Finlandiya’da toplam 7 kampüste eğitim veren HAMK University of Applied Sciences ile eğitim alanında işbirliği için bir dizi toplantı ve inceleme gezisine katılım. Toplantı ve gezilerden oluşan faaliyet kurumun Forssa, Hameenlinna ve Lepaa kampüslerini kapsamış olup, BLMYO öğrencilerinden standartları sağlayanların lisans tamamlama eğitimleri için Mutabakat Metni ile İşbirliği Anlaşmalarının imzalanması ile son bulmuştur.

§  Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü’nün (NIHA) Daveti üzerine Ankara’da 16 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen ve AB semineri ortak çalışması olan "Sürdürülebilir Ulaştırma ve Lojistik: Demiryolu Perspektifi" başlıklı konferansa "The Railway Perspective: Turkish Case & Role of Vocational Education" başlıklı sunum ile konuşmacı olarak katılım.

§  13 Temmuz 2010’da Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Kurumunun açtığı ihale çağrısı olan VOC-TEST CENTRE hibe programına "Proje Lideri" sıfatıyla 300.000 € bütçeli proje sunumu.

§  02 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisinde gerçekleştirilen "Lojistik Sektörü Ortak Akıl Arama Toplantısı" ile 03 Eylül 2010 tarihinde icra edilen Balkan Ülkeleri Lojistik Çalışma Grubu Toplantısı’na katılım.

§  20-24 Eylül 2010 tarihlerinde HAMK University of Applied Science’da  (Finlandiya) icra edilen DDS 2010 seminerine katılım ve "Lojistik ve TZY (İngilizce)" konulu ders verme.

§  04-05 Kasım 2010’da 8’inci Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde hakemlik, oturum başkanlığı ve "Tedarik Zinciri Boyunca Lojistikte Algılanan Katma Değer" başlıklı araştırmanın sunumu.

§  12 Kasım 2010’da Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (Ankara) "Balkan Ülkeleri Lojistik Eylem Planı Toplantı"sına katılım.

§  17 Ocak 2011’de Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü’ndeki (HUTEN) çalıştayda (İstanbul) "R&D Centres and Enabled Value for Aviation And Aerospace Technologies: A Strategic Perspective" konulu bildiri sunumu.

§  17-22 Şubat 2011 tarihleri arasında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Hayatboyu Eğitim Programı etkinlikleri kapsamında, Lojistik Programının teknik ve akademik desteğiyle, İngiltere’de yerleşik Havering College Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü hocalarının katıldığı "Lojistik ve Intermodalite (Çoklu Taşımacılık)" temalı kapsamlı sertifika programının gerçekleştirilmesi.

§  IRU Akademinin "Karayolu Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı"nın resmi başlangıcının yaptığı 11 Mayıs 2011 günü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda karayolu güvenliği ve karayolu taşımacılığı eğitimi alanında "Changing the Behaviour of Road Users in order to Effectively Improve ROAD SAFETY  - Karayolu Güvenliğini Etkili Biçimde Geliştirmek Üzere Karayolu Kullanıcılarının Davranışını Değiştirme" seminerinde kapanış konuşmasının yapılması.

§  Gıda Teknolojisi Dergisi Ağustos 2011 sayısına (sayfa 50-51) "Gıda Lojistiğinde Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve ATP Konvansiyonu" başlıklı makalenin yayını.

§  HEDEF (Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Soru Bankası; ISBN: 978-605-6240-30-0) adlı 2250 sorudan oluşan soru bankasının yayımında (Eylül 2011) editörlük.

§  27-29 Ekim 2011’de 9’uncu Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde (İzmir) bilim komitesi üyeliği ve "Karar Verme Süreçleri Boyunca Perakende Lokasyon Metodolojilerinin Karşılaştırılması" başlıklı araştırmanın sunumu.

§  21-25 Kasım 2011’de Havering College (Essex, London, UK)’ın davetlisi olarak, ERASMUS Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında;

1. Turkey & New Horizons in Rail Transport

2. Logistics, Turkey and Intermodality

3. Warehousing, a Key Initiative in Logistics Sector

4. SCM, and its Integration

5. Retailing and Location Selection in Terms of Decision-making konulu derslerin verilmesi.

§  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı akademik personel olarak Şubat 2012’den itibaren "Fundamentals of Logistics II" ve "Fundamentals of International Business II"  derslerini verme.

§  IRU Akademi’nin 8-9 Mayıs 2012’de Arap Ülkeleri Ligi, Arap Karayolu Taşımacılığı Birliği ve Ürdün Krallığı Otomobil Kulübü ortaklığı ve İslam Kalkınma Bankası desteğinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlediği "Karayolu Taşımacılığı Profesyonel Eğitimi – Karayolu Taşıma Sektörünün Güvenilirliği ve Sürdürülebilirliği için Anahtar Bileşen" temalı seminerinde "Meslek Yüksekokulu Bakış Açısından Geleceğe Meydan Okuyan Stratejik Yol Haritası" başlıklı sunum ile ATI ağında yer alan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kazandığı yeteneklerin aktarımı.

§  Gıda Teknolojisi Dergisi Ağustos 2012 sayısına (sayfa 58-60) "Akıllı Depolama Yönetimi

"Akıllı" İşletmeler Yaratır" başlıklı makalenin yayını.

§  ÖZSOY GROUP işletmelerinde kurumsal süreç danışmanlığı ve grup işletmelerinin NATO Tedarikçisi olarak akreditasyonu (05 Nisan-28 Ağustos 2012)

§  Dünyaca bilinen Türk hazır giyim markası olan LC Waikiki’ye etkin ve entegre lojistik ve depolama çözümlerine uygun olarak perakende operasyonlarının senkronizasyonu ve geliştirilmesi için (Ocak 2012, Ağustos 2012 ve Eylül 2012’de) 3 aşamalı danışmanlık yaptı.

§  09 Kasım 2012’de 10’uncu Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde (İstanbul) bilim komitesi üyeliği ve "An Analysis of Virtual Value Chain from a Logistics Perspective of Private Shopping" başlıklı araştırmanın sunumu.

§  13 Aralık 2012’de ICOVACS 2012 Kongresi’nde (İzmir) bilim komitesi üyeliği ve "Modeling the Humanitarian Logistics to Create a Value through Disaster Relief Operations" başlıklı araştırmanın sunumu.

§  LHT Dergisi Aralık 2012 sayısında  (sayfa 102-104) "Kontrat Lojistiği"başlıklı makalenin yayını

 

2012 – 20..  MELI                                                  Dammam, Suudi Arabistan Krallığı

Proje Yöneticisi ve Kıdemli Eğitmen

§  01 Eylül 2012’den itibaren Al Majdouie Group bünyesindeki işletmelerden Middle East Logistics Institute (MELI)’a Proje Yöneticisi ve Kıdemli Eğitmen (Project Manager and Senior Instructor) olarak atanma.

Eğitim  

 

 

Üniversite

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora

 

 

 

 

Akademik Atıflandırma

 

 

Kurslar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978–1982 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi’ni (Çengelköy/Üsküdar, İstanbul) bitirerek mezun oldum.

1982–1986                    Kara Harp Okulu                                    Bakanlıklar, ANKARA

Kara Harp Okulu Makine bölümünden "Ulaştırma Teğmen" rütbesiyle mezun oldum.

 

2001 – 2003 Dokuz Eylül Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü                 Buca, İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi ABD’nda tezsiz yüksek lisans programını 19 Haziran 2003’de "Rekabetçi Düşüncede Lanchester Stratejisi ve Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Korelâsyonu" adlı proje ile tamamladım.

 

2003 – 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü        Buca, İZMİR

20 Mart 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yüksek Okulu’nda Lojistik Yönetimi üzerine tez çalışmalarını tamamlayan bir doktora öğrencisi olarak doktora tezim olan "Lojistikte Hız Yönetimi" üzerinde tez savunmamı tamamladım.

 

Doktora tezimden bir bölüm İşletme Lojistiği; Rotalamada Sayısal Modeller ve Çözümlü Örnekler adlı kitabın  (Dr. Çağatay TAŞKIN ve Yrd.Doç.Dr. Gül Gökay EMEL; ISBN: 978-975-253-165-9) 43-44 sayfalarında atıflandırılmıştır.

 

Sırasıyla Eylül 1986–Temmuz 1987 tarihinde Ulş. Okulu Ulaştırma Subay Temel Kursunu (Gaziemir/İzmir), Ocak 1989 tarihinde Silahlı Kuvvetler Spor Okulu Savaş ve Temel Beden Eğitimi Kursunu (Bakanlıklar/Ankara), Ocak–Mart 1990 tarihinde Ege Üniversitesi COBOL Bilgisayar Programlama Kursunu (Bornova/İzmir), Ocak 1991 tarihinde Ulaştırma Okulu Öğretmen Yetiştirme Kursunu (Gaziemir/İzmir), Eylül 1991–Ocak 1992 tarihinde Ulaştırma Subay Temel Kursunu (Newport News/Virginia/ABD), Kasım–Aralık 1994 tarihinde Kara Harp Akademisi Akademi Hazırlık Kursu (Ayazağa/İstanbul), Mayıs 1998 tarihinde "Turbo Pascal ve C" Eğitim Seminerini (Bornova/İzmir), Aralık 1998 tarihinde Excel 97 Geliştirme Seminerini (Konak/İzmir), Aralık 1998 tarihinde Word 97 Geliştirme Seminerini (Konak/İzmir), Nisan 1999 tarihinde Powerpoint 97 Geliştirme Seminerini (Konak/İzmir), Şubat–Mayıs 1999 tarihinde Kara Harp Okulu’nda Sistem Mühendisliği Sertifika Programını (Bakanlıklar/Ankara), Haziran 1999 tarihinde NATO Okulu Karargâh Subayı Oryantasyon Kursunu (Oberammergau/Almanya), Aralık 1999 tarihinde Outlook 97 Seminerini (Konak/İzmir), Nisan 2000 tarihinde Müttefik Yığınaklanma ve İntikal Sistemi Kursunu (Mons/Belçika), Kasım 2000 tarihinde LOGFASS-LOGREP Eğitimini (Priştina/Kosova), Ocak 2001 tarihinde Central Texas College Kariyer Yönetim Kursunu (Priştina/Kosova), Mart 2001 tarihinde NATO/PfP Lojistik Planlama Kursunu (Kirazlıdere/ANKARA), Mart 2001 tarihinde Lojistik Raporlaşma Grubu Çalıştayını (Madrid/İspanya), Mayıs 2001 tarihinde JCSE Operasyonel Harekât Planlama Kursunu (Şirinyer/İzmir), Ağustos 2001 tarihinde Lojistik Raporlama Kursunu (Mons/Belçika), Nisan 2002 tarihinde Kalite Yönetim Sistem Tetkikçisi Seminerini (Buca/İzmir), Mayıs 2002 tarihinde Evsahibi Ülke Destek Kursunu (Brno/ Çek Cumhuriyeti), Eylül 2002 tarihinde Müttefik Yığınaklanma ve İntikal Sistemi Tekamül Kursunu (Mons/Belçika), Ocak 2003 tarihinde Sertifikalı Kalite Yöneticisi Seminerini (Buca/İzmir), HaziranTemmuz 2004 tarihinde IAME Yıllık Toplantı ve Konferansını (Balçova/İzmir),Mart–Nisan 2005 tarihinde Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Kursunu (Türkocağı/Ankara), Eylül 2005 tarihinde LOGFAS Veritabanı Oluşturma Tatbikatını (Gaziemir/İzmir), Ocak 2006 tarihinde Son Lojistik Planlama Konferansını (Gaziemir/İzmir), Nisan 2006 tarihinde Lojistik Eğitim Seminerini (Gaziemir/İzmir), Şubat 2007 tarihinde Risk Yönetimi Kursunu (İnonü Blv./Ankara),  Aralık 2007’de Proje Yönetim Kursunu (İnönü Blv./Ankara), Aralık 2008’de Modern Pazarlama Yönetimi Seminerini  (Yeditepe Üniversitesi/İstanbul),  Mayıs 2009’da Lojistikte Bilişimin Rolü Zirvesini (İstanbul Üniversitesi/İstanbul), Mayıs 2009’da BTEC Kalite Güvencesi, Değerlendirme Süreçleri Eğitimini (BLMYO/İstanbul), Ekim 2010’da Sınıf Yönetimi ve ASSURE Modeli – Ölçme ve Değerlendirme Eğitimini (BLMYO/İstanbul), Mart 2011’de IRU Akademi Profesyonel Yetkinlik Yöneticisi (CPC Manager) Kursunu (İstanbul), Kasım 2012’de Almajdouie Group Kıvılcım Yaratıcılık Atölye Çalışmasını (Dammam/Suudi Arabistan)  ve son olarak Aralık 2012’de IRU Akademi ADR (Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Eğitici Eğitimini (Dammam/Suudi Arabistan) bitirdim/katıldım.

Verdiğim dersler

Sektörel, askeri ve akademik deneyimlerim sonucunda ve profesyonel olarak aşağıdaki dersleri (Türkçe ve İngilizce olarak) verdim/vermekteyim:

§  Tedarik Zinciri Yönetimi,

§  Uluslararası Lojistik Yönetimi,

§  Stratejik Yönetim,

§  Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi,

§  Lojistik Planlama ve Modelleme,

§  Depolama ve Envanter Yönetimi,

§  Üretim İşlemler Yönetimi,

§  Lojistikte Operasyon Yönetimi,

§  Uluslararası Ticaret ve Operasyonları,

§  Deniz İşletmeciliği ve Lojistiği,

§  Denizcilik İngilizcesi,

§  Gemi Acenteliği,

§  Taşımacılık ve Dokümantasyon

§  TKY,

§  Perakende Lojistiği,

§  Lojistikte Satınalma ve Kontrat Yönetimi,

§  Pazarlama Araştırmaları,

§  Lojistik Bilgi Sistemleri,

§  Ulaştırma Yönetimi,

§  Ulaştırma Mevzuatı.

 

Yabancı dil

 

İngilizce; çok iyi (Mayıs 2007 KPDS puanım 76, Mart 2009 ÜDS puanım 65’tir).

Arapça; başlangıç

 

Bilgisayar

Word-Excel-Outlook (çok iyi), Powerpoint (çok iyi), Access (orta).

NATO Lojistik Yönetim Sistemleri (ADAMS, ACROSS ve LOGREP) ile SOFT TRANS yazılımının sertifikalı eğitmeniyim.

Üye olunan kuruluşlar

Taylor & Francis Group’a eleştirmen, LODER’e eğitmen olarak üyeyim. 28 Nisan 2009 itibariyle Lojistik ve Ulaştırma Enstitüsü (İngiltere) – CILT (UK) tarafından "Seçkin Üye" olarak onay görmüş bulunmaktayım. 24.01.2011’den itibaren Başbakanlık DTM İGEME’nde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik danışmanı/eğitmeniyim. Mayıs 2011’den itibaren IRU Akademi’nin CPC Yöneticisi ve ADR eğitmeniyim. Aynı zamanda, ARBİS (TÜBİTAK) üyesiyim.

İlgi alanı

Satranç oynamak, internette sörf yapmak, arkadaş grubuyla balık tutmak.

Kişisel bilgiler

1964 İstanbul doğumlu, askerlikten muaf (TSK’dan Yarbay rütbesiyle emekli bir personel), sigara kullanmıyor, "B" sınıfı sürücü belgeli, NATO GİZLİ Klerans ve yeşil (özel) pasaport sahibi, adli kaydı yok.