Lojistik Planlama ve Modelleme

Lojistikte maliyet düşürme ve hizmet kalitesini artırma teknikleri bu derste işlenecektir.

Lojistik Planlama ve Modelleme

Lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve operasyonları, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak uzun, orta ve kısa vadeli kararlarında yöneylem araştırması tekniklerinin kullanılması vurgulanacaktır. Küme örtüleme, gezgin satıcı ve araç rotalama problemleri gibi temel konular islenerek öğrencilerin ileri düzey modelleme bilgisi geliştirilecektir. Karmaşık lojistik karar problemlerinin çözümü için matematik programlama ve sezgisel algoritmalar, ilgili bilgisayar uygulamaları eşliğinde tanıtılacaktır.