Lojistik ve Lojistik Eğitimler

Bir lojistik danışmanı olarak; sektörün önde gelen perakende, toptan ve tüketim ürünleri üreten işletmeler için maliyet etkin ve yaratıcı depo tasarımı, dağıtım, filo yönetimi, tedarik zinciri uygulamaları ve malzeme elleçleme çözümleri sunmaktayım.

Benzer sahada bir yönetim danışmanı olarak ta lojistiğin bir işletmenin ürünlerinden bir diğerine ayırt edici özellikler taşıyan maliyet ve müşteri hizmetlerinde önemi giderek artan temel bir faktör olduğunun tamamen farkındayım.

Danışmanlığım, tedarik zinciriniz için en iyi depo düzenini, üretim tesisi yerleşim tasarımını ve malzeme elleçleme çözümlerini geliştirecek ve en uygun lojistik konsepti kurgulamanıza yardım edecek şekilde hazırlanmış ve yetkinleşmiştir.