Pazarlama ve Satış Yönetimi

Ekonomik büyüme; mümkün olan en geniş alandaki pazarlara karlılığı doğuracak şekilde ürünlerin satışı ve dağıtımını yapabilen üreticiler, distribütörler ve hizmet sektörü olabildiği takdirde artar ve sürdürülebilir.

Satış, Satış Yönetimi ve Pazarlama, bu nedenle ekonomik büyümenin olmaksızın var olamayacak temel fonksiyonlardır.
Satışlar ve Satış Yönetimi fonksiyonları kendi ekseninde profesyonel bir disiplin olan Pazarlama ve Satışın en önemli iki faaliyet alanını oluşturur. Bu yönetim sadece kariyer ve gelir fırsatları sağlamaz, aynı zamanda üst yönetime bir yol haritası sağlar.

Pazarlama, dinamik ve heyecan veren bir alan, yurtiçinde ve yurtdışında işletmelerin mücadelede kullandıkları anahtar bir enstrümandır.  İnsanlar sıklıkla pazarlama ile reklam ve satışı karıştırırlar. Bu kursta, reklam ve satış gibi ayrıca iki yüzü de olan pazarlama yönetiminin gerçek doğası ve kapsamı öğretilmektedir.

Bu eğitimde, pazarlamanın diğer alanları tanıtılmaktadır:

1) Pazarlama stratejisi,
2) Tutundurma,
3) Pazar planlaması,
4) Dağıtım,
5) Endüstriyel pazarlama,
6) Perakendecilik ve toptancılık,
7) Hedef pazarlama,
8) Uluslararası pazarlama,
9) Pazar bölümlenmesi,
10) Hizmetler ve pazarlama ve
11) Fiyatlandırma.

Ayrıca bir işletme için pazarlamanın stratejik önemi ile birlikte dahası, işletmenin en önemli varlığının müşterileri olduğu da öğretilecektir. Bu nedenle, "pazarlama konseptinin" en yüksek önemi müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini tanımlama ve tatmin etme çabasıdır. Bir başka deyişle, pazarlama konsepti, müşteriler ile başlayan ve işletmenin her bir fonksiyonu ile pazarlamayı bütünleştiren bir firmanın ticaret ile bir oryantasyonudur. Bu bakış açısından, pazarlamadaki asıl görev ticari müşteri tabanını geliştirmek ve elde bulundurmaktır.