Perakende Lojistiği

Bu eğitim Yrd.Doç.Dr. Kenan DİNÇ ile verilmektedir.

Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir.Başka bir deyişle mal ve hizmetlerin ticari bir amaçla kollanmama veya tekrar satmama, kişisel gereksinmeleri için kullanmama koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür.

Günümüzde, perakendecilik alanında yaşanan yoğun rekabet, perakendeci firmalar yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye yöneltmiştir. Bu stratejilerden biri de, tüketiciye fiyat avantaj sunan ve perakendeciler arasında farklılık yaratmayı sağlayan perakendecilerin kendi etiketleri adı altında piyasaya sürdükleri market markalar veya perakendeci markalarıdır. Perakendeciler, market markaları yoluyla hem pazar üzerinde etkili olmaya hem de üreticiler üzerinde baskı yaratmaya başlamışlardır.
 
Perakende sektörü günümüzde üreticilerin temsilcisi, tüketicilerin de garantörüdür. Mal naklinin yanı sıra ne zaman ne miktarda malın hazırlanması gerektiğini de belirlemektedir. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi olan perakende sektörü geliştikçe, lojistik operasyonların önemi daha da artmaktadır. Lojistik operasyonların başarısı, doğal olarak perakende müşterisinin tercih ve kararını da etkilemektedir. Özellikle; perakende sektörü için "rafta bulunabilirlik" kavramı, en önemli rekabetçi avantajlardan biri ve işletmeler için hayatta kalmanın anahtarıdır.