Stratejik Yönetim

Eğitimin hedefi organizasyonların stratejik olarak nasıl yönetileceği konusunda temelleri öğretmektir.

Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim işletme dalı eğitimleri için üst düzey bir yapıtaşıdır. Eğitimin hedefi organizasyonların stratejik olarak nasıl yönetileceği konusunda temelleri öğretmektir. İşletmelerin stratejik yönetimi önemli bir soruyla başlanması gereken karmaşık bir sorumluluktur: Bazı iletmeler diğerlerinden neden daha fazla kar elde ederler? Bu eğitim, diğer işletme bazlı eğitimler öncesinde yeni stratejik yönetim konseptleri, ilkeleri, yapıları ve metotlarının öğretilmesi ve aynı zamanda uygulanmasıyla bu sorunun bilgi ile bütünleşerek incelenmesini sağlamaktadır.