Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu eğitim programı çağdaş uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda ortak bir anlayış sağlamaktadır.

İşletmelerin tüm fonksiyonlarının artan entegrasyonu; lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerinin, lojistik kararların alınmasının işletmelerin stratejik amaç ve hedeflerinde kayda değer etki yaratacağından haberdar olmasını gerekli kılmaktadır. Ek olarak, günümüzün lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri teknolojinin artan kullanımı ve değişimi, stratejik planlamanın önemi ve tedarik zinciri entegrasyonun bir rekabet silahı olduğunun farkında olmalıdırlar.

Kursiyerler bu kursta lojistik fonksiyonların temel unsurlarını öğrenecekler; müşteriye değer verme, taşımacılık yönetimi, envanter akışları, satınalma (hem yerel hem de uluslararası), tedarik yönetimi ve depo yönetimi alanlarında beceri kazanacaklardır. Katılımcılar ayrıca bu fonksiyonların her birine ait etkileşim ile tüm lojistik sistemde oluşan toplam maliyet ve işletme etkinliğini de edineceklerdir.

Katılımcılar, TZ'nde ağ tasarımının önemi, lojistikte karar vermenin finansal etkileri, etkin 3'üncü parti lojistik ortaklıkları için gerekli yönetim ve ilişki geliştirmede daha geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır