Ulusal Bilimsel Toplantı Sunumları ve Bildiriler

Lanchester Stratejisi ve KFG İle İlişkisi konulu bildiri sunumu.

  • 19 Nisan 2003'de III ncü Üretim Araştırmaları Sempozyumu'nda (İstanbul Kültür Üniversitesi'nde) "Lanchester Stratejisi ve KFG İle İlişkisi" konulu bildiri sunumu.