Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Asymmetric Model to Win the Competition başlıklı makalenin ortak yazarlı, Bilgi Teknolojileri Perspektifine Ait Bir Araştırma başlıklı makale sunumu.

  • Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Fall 2005 – 2006 Vol. 7/8, sayısında "An Asymmetric Model to Win the Competition" başlıklı makalenin ortak yazarlı yayımı.
  • KHO Savunma Bilimleri Dergisinin Mayıs 2006, Cilt 5, 1 No.lu sayısında (hakemli) Lojistik Raporlaşma Komutana Bir Karar Desteği Sağlar mı? "Bilgi Teknolojileri Perspektifine Ait Bir Araştırma" başlıklı makale sunumu.