Uluslararası Bilimsel Toplantı Sunum ve Bildirileri

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, HUTEN Çalıştayı, Gerçek Dünya Sorunları için Dalgacıklar Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı, Yalın Üretim ve Hazırlık Zamanında Redüksiyon: Bir Metal Sanayi İşletmesinde Uygulamalı Çalışma.

  • 9'uncu Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde (27-29 Ekim 2011) "Retail Location Methodologies' Comparison through Decision-Making Processes" başlıklı araştırmanın sunumu.
  • HUTEN Çalıştayı'nda (17 Ocak 2011) "R&D Centres and Enabled Value for Aviation and Aerospace Technologies: A Strategic Perspective" konulu bildiri sunumu.
  • 8'inci Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde (04-05 Kasım 2010) "Tedarik Zinciri Boyunca Lojistikte Algılanan Katma Değer" başlıklı araştırmanın yayını.
  •  7'nci Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde  (5-6 Kasım 2009), "An AHP Model for Comparing the Performance of Barcode and RFID Systems in a Supply Chain" başlıklı araştırmanın eşyazarlı yayını.
  •  4'üncü Gerçek Dünya Sorunları için Dalgacıklar Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı'nda (International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems: IWW2009,  Kocaeli Üniversitesi) (6 Haziran 2009), "Velocity Management in Logistics by Matrix Resolution" başlıklı bildirinin sunumu.
  •  6'ncı Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde (06-07 Kasım 2008) "Yalın Üretim ve Hazırlık Zamanında Redüksiyon: Bir Metal Sanayi İşletmesinde Uygulamalı Çalışma" konulu araştırmanın eşyazarlı sunumu.
  • 01 Temmuz 2004'te Uluslararası Deniz Ekonomistleri Birliği (IAME) Konferansı'nda "Hız Yönetimi" konulu bildiri sunumu.
  • 02 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Lojistik Kongresi'nde (ILC-04) "İşletmelerin Kullandıkları Teknolojide Son Nokta: Bilgi Yönetimi mi, Bilgi Birikimi Yönetimi mi?" başlıklı bildiri sunumu.